Skambinkite telefonu: + 370 37 314246 info@azpack.lt
lt en ru
Susisiekite su mumis
Pagrindinis Inovacijos

Inovacijos


2015 metų kovo 25 dieną „AZ - Pack“, UAB įgyvendino vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus sistemą. Bendradarbiaujant su KTU (Kauno technologijos universitetu) ir MITA (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra) teikiama priemone ,,Inočekiai LT“ savo klientams užtikrinome, jog tiekiama produkcija atitiktų naujausius, optimalios pakuotės reikalavimus.

Šilumos ir atomo energetikos katedroje buvo sėkmingai užbaigtas projektas „Vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus UAB „AZ - Pack“ įmonėje sistema“, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo Ekonomikos augimo veiksmų programos „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

Visas projektas bei darniųjų standartų laikymosi deklaracijos buvo parengtos laikantis LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais reikalavimais, atoitinkamais teisės aktais taip pat projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti įvairūs tyrimai, kuriuos kaip būtinus apibrėžia ES Direktyva , Lietuvos Respublikos darnieji standartai ir kiti teisės aktai: vibropoveikio, gniuždymo, pakuočių masės apatinę šilumingumo vertę nustatantys tyrimai, produktų įpakavimui atsparumo pradūrimui tyrimai.

Naujieji reikalavimai apibrėžia, kad pakuotė ne tik privalės atitikti visas Europos Sąjungos pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvas, bet ir darniųjų standartų reikalavimus:
  • pakuotė turės būti optimali – iš minimalaus medžiagų kiekio ir maksimaliai užpildyta (LR standartas LST EN 13428:2006),
  • sunkiųjų metalų, tokių kaip švinas, gyvsidabris ir šešiavalentis chromas, bendra koncentracija pakuotėje negalės viršyti 100 ppm pakuotės svorio (LR standartas LST 1655:2002),
  • cheminių medžiagų arba preparatų kiekis pakuotėje turės būti sumažintas iki mažiausio pakankamo kiekio (LR standartas LST CEN/TR 13695-2:2004),
  • įvertintos pakuotės pakartotinio naudojimo, kompostavimo, deginimo galimybės (LR standartas LST EN 13429:2007/ LST EN 13430:2007/ LST EN 13431:2007/ LST EN 13432:2007).
Apibendrinus tyrimus, kurie buvo atliekami įgyvendinant „Vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus UAB „AZ - Pack“ įmonėje sistema“ projektą, buvo aptartos ir prevencinės priemonės įmonėje mažinant žaliavų sąnaudas.
Produktų kokybę patvirtina ir Skandinavijos organizacijos „Normpack“ sertifikatas, kuris pabrėžia, kad mūsų vakuuminė pakuotė išskirtinė ne tik fizinėmis ir mechaninėmis savybėmis, bet ir itin gerai vertinama dėl cheminės sudėties, atitinkančius griežčiausiems ES ir Skandinavijos rinkos reikalavimams.

Aiškiai apibrėžti darnieji standartai leido iš naujo įvertinti rinkoje siūlomas alternatyvias vakuuminias pakuotes, gamyboje naudojamas medžiagas. Remiantis pagrindiniais kriterijais, kurie leidžia apspręsti gaminio kokybę ir išskirtinumą, galime pagrįstai įvertinti ar pakuotė atitinka numatytus reikalavimus, optimalios pakuotės apibrėžimą. Pakuotės gamyboje naudojamos plėvelės stiprumo, deguonies ir vandens garų, anglies dioksido pralaidumo rodikliai, pagrįsti moksliniais tyrimais, pateikia visiškai naują kokybiškos pakuotės suvokimą (papildoma informacija pateikiama prieduose).

Dėl keleto priežasčių, mūsų pakuotė kokybiškesnė nei šiuo metu siūlomos alternatyvios, kitų tiekėjų vakuuminės pakuotės 60-70 mikronų.

1.   UŽTIKRINTAS BARJERINGUMAS. Klientai dažniausiai yra linkę rinktis 3 (PA/TIE/PE) ir 5 (PA/TIE/PE/TIE/PE) sluoksnių vakuuminę pakuotę, nes ji pigesnė. Bet pasirenkant tokią vakuuminę pakuotę rizikuojama prarasti jos barjeringumą ją gaminant, pervežant ir parduodant, nes tokios pakuotės gamintojai palieka poliamido sluoksnį tik išorinėje maišo pusėje, tad atsiradus menkam įbrėžimui pakuotė gali prarasti vakuumines savybes. TNGK vakuuminės pakuotės struktūra (PA/TIE/PE/PE/TIE/PA/TIE/PE/PE), dėka vidinio PA sluoksnio, užtikrina, kad įbrėžta pakuotė nepraras barjeringumo savybių.

2. SULYDYMAS. Daugelis alternatyvios vakuuminės pakuotės vartotojų turi problemų su maišelio užvakuumavimu, siūlės užlydimu ir jos stiprumu bei patiria nemažus sunkumus vakuumuojant agresyvioje aplinkoje (riebalai, actas, kitas skystis). TNGK vakuuminėje pakuotėje esantis metaloceno polietilenas (LLDPE) užtikrina stipresnį pakuotės sulydymą, lengvą maišo užlydymą agresyvioje aplinkoje, mažesnės sulydymo temperatūros poreikį.

 

 Geros gamybos praktika.

Geros gamybos praktika (GGP) – tai pagrindiniai principai, procedūros bei priemonės, kurios yra skirtos sukurti tinkamą aplinką priimtinos kokybės maisto produktams gaminti, tad GGP kodeksai ir juose nurodyti higienos reikalavimai yra ta riba, nuo kurios pradedama saugių maisto produktų gamyba.

Geros gamybos praktikos pažymėjimu (Nr.15-01,,AZ-Pack”, UAB patvirtina, kad gamina plastikines pakuotes, gaminius iš plastikų, skirtus prekių pakavimui: pakavimo maišeliai, vienkartiniai indai, kurie yra skirti liestis su maistu, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento EB (Nr.2023/2006), Lietuvos higienos normos HN 16: 2011 ir ,,Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos taisyklės” (Lietuvos Pakuotojų asociacija, 2007 m.) reikalavimus.

GGP kokybės sistema yra skirta užtikrinti, kad veiksniai, kurie gali turėti įtakos produkto kokybei, butų valdomi, o toks valdymas būtų nukreiptas į neigiamų kokybės aspektų sumažinimą ir pašalinimą, prevenciją.


Normpack asociacija. 

Skirdami daug dėmesio lūkesčius pateisinčiai pakuotei, investuojame į gaminamos ir parduodamos produkcijos tyrimus, kurie leidžia pagrįsti esminius kokybinius pakuočių rodiklius, nes aukščiausia poduktų kokybė mums svarbiausia!

Šiandieną galime pasidžiaugti, jog mūsų įmonė yra Švedijos Prekybos ir pramonės asociacijos ,,Normpack“ narė, kurią vienija daugiau kaip 200 narių, reprezentuojančių savo veiklą skirtinguose gamybos etapuose ir produktus, kurie turi sąlytį su maistu. Švedijos asociacijos atliekmų tyrimų dėka yra užtikrinama tarptautinėje rinkoje naudojamų žaliavų ir galutinės produkcijos kokybinių ir saugos užtikrinimo reikalavimų laikymasis.

,,AZ-Pack“ produkcijos kokybę taip pat pagrindžia ir šios asociacijos išduoti sertifikatai, kurie užtikrina, jog siūloma produkcija atitinka visus aukščiausius Europoje taikomus reikalavimus medžiagoms, naudojamoms sąlytyje su maistu, tad vartotojai renkantys maisto produktą, kurio pakuotė yra sertifikuota ,,Normpack“ asociacijos gali būti tikri, jog pakuotė yra saugi, gali turėti kontaktą su maistu, o neigiamas poveikis tiek maisto produktui, tiek žmogaus sveikatai nebus daromas.

 

CEN standartas.

CEN standartas EN 134282004 apibrėžia pakuotės vertinimo procedūrą, siekiant užtikrinti, kad pakuotę sudarančios medžiagos svoris ir (arba) tūris yra mažiausias (-i), tačiau pakankamas, kad būtų užtikrintas: 

  • pakuotės gamybos procesas;
  • pakuotės funkcionalumas, per visą tiekimo ir naudojimo grandinę: produktų fasavimas, logistika, sandėliavimas, pardavimas, išpakavimas;
  • sauga ir higiena tiek produkto, tiek naudotojo (vartotojo) atžvilgiu;
  • supakuoto produkto priimtinumas naudotojui (vartotojui).

Šio standarto pagrindu yra laikoma kritinė sritis, kurią galima pasiekti, mažinant panaudojamos medžiagos kiekį, t. y jei medžiagos kiekis būtų dar labiau sumažintas, jis neatitiktų vieno iš išvardintų kriterijų. Jei nei viena kritinė sritis nėra pasiekta, reikia dar labiau mažinti naudojamos medžiagos kiekį.

Įmonė ,,AZ-Pack“ nuolat ieško naujovių, kad remiantis šiuo standartu, galėtų pasiūlyti pakavimo sprendimus iš plonesnės medžiagos, tačiau pakankamai tvirtus, kad pakuotė atitiktų visus reikalavimus bei vartotojų lūkesčius.